חיות וציפורים

סדרת רישומים של חיות וציפורים, שאני עובדת עליה כבר מספר שנים. את כל הרישומים ניתן להזמין כהדפסות.
כלים: עיפרון על נייר, A3

הזמן הדפסות