מפסידנים יפים

סדרת סקיצות עבור סיפור על עננים מטיילים
עיפרון וצבעי מים במולסקין