גן האשליות

סדרת איורים ורישומים שאני עובדת עליה מפעם לפעם
עיפרון וצבעי מים על הנייר A3, A5