מפסידנים יפים

שני ציורים מהסדרה. אישה מאוהבת
עיפרון וצבעי מים על הנייר, A3