מפסידנים יפים

שני ציורים מהסדרה - בדידות
עיפרון על הנייר, A3